Bør vi være så ukritiske i vår bruk av hormonell prevensjon?

Hormonell prevensjon i ulike varianter er den første og mest selvfølgelige løsningen for de fleste unge jenter og kvinner som ønsker å unngå graviditet. Felles for de fleste er at de tilfører kroppen syntetiske hormoner som påvirker kroppens egen hormonproduksjon og -balanse.

I pakningsvedleggene ramses det opp en rekke mulige bivirkninger, både fysiske og psykiske, fra «småtterier» som tørrhet i skjeden og nedsatt sexlyst til «alvorlige» saker som økt sjanse for visse former for kreft. Jeg kommer ikke til å ta for meg dette i detalj her, kun konstatere at risikoen for en rekke bivirkninger er der, og nevne dette spesifikt:

Depresjon og psykiske lidelser
Nylig ble det publisert en ny studie som viser at hormonell prevensjon påvirker serotoninproduksjonen vår. Og hva gjør serotonin? Jo, det regulererer humøret vårt. Det påvirker hvordan vi føler oss.

Fra før vet vi at bruk av hormonell prevensjon som p-piller ofte ses sammen med depresjonsdiagnoser og bli bruk av antidepressiva. En stor dansk registerstudie fra 2016 med 1 million kvinner viste dette.

Samtidig rapporteres det om at andelen norske jenter i alderen 15 til 17 som søker hjelp for depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent bare mellom 2011 og 2016. NRK skriver i 2018 at det var 7 prosent av jenter mellom 15 og 17 år og 9 prosent mellom 18 og 20 år som ble diagnostisert med en psykisk lidelse. Årsakene er etter all sannsynlighet sammensatte, men hormonell prevensjon må også ses nærmere på.

Hva med kvinnekampen?
P-piller og moderne prevensjonsmidler forøvrig har hatt mye og si for kvinners kamp for likestilling og råderett over egen kropp. Men er det riktig at vi skal si oss fornøyde med løsninger som gir bivirkninger og påvirker helsa vår negativt? Når vi også ser tendensene til at kvinnehelse generelt blir underprioritert?

Hormonell prevensjon har sin plass. Verden er ikke svart-hvitt. Hva som er det beste valget for hver enkelt kvinne beror på en rekke faktorer. Men vi hører fint lite om alternativene.

Og når vi i ung alder kun blir presentert for den «enkleste» måten, er det heller ikke så rart vi fortsetter å bruke dette langt inn i voksen alder, hvor forutsetningene ofte også er annerledes og bedre lagt til rette for å vurdere andre former for prevensjon.

Det finnes alternativer
For det finnes alternativer, og disse burde frem i lyset i mye større grad. Såkalt «fertility awareness» er et voksende konsept, og jeg tror vi kommer til å høre enda mer om det i årene som kommer.

Dette er metoder, eksempelvis Justisse-metoden, hvor kvinnen kartlegger egen syklus og bruker kroppens signaler (temperatur, sekret/slim) til å skille mellom fertilie- og ikke-fertile perioder. Det er tross alt kun ca 5-6 dager i løpet av en måned kvinner faktisk er fertile. Justisse-metoden, brukt riktig, er over 99% effektiv. (Merk at dette ikke er det samme som fertilitetsmonitorer eller apper som kalkulerer på bakgrunn av tidligere eggløsninger!)

Når hormonell prevensjon blir en quick fix
Mange jenter blir også gitt p-piller som en løsning på menssmerter og hudproblemer. Eller rett og slett bare for å få bedre oversikt over, eller kontroll på, blødningene. Fremfor å lete etter rotårsaker til disse symptomene, så blir de gitt substanser som potensielt kan forstyrre biokjemien deres ytterligere.

Dette er en praksis jeg synes vi burde stille flere spørsmål ved.

Slike praksiser er symptomatiske for mye av moderne medisin. Vi blir gitt «a pill for an ill». Uten så mye mer om og men, uten å se nærmere på andre faktorer, uten å se på kosthold, livsstil, uten å prøve å avdekke hvorfor symptomene har oppstått. Dette er kanskje min aller største hjertesak, og vi ser altså denne utfordringen også når det kommer til hormonell prevensjon.

Hormoner påvirker og påvirkes
Hormonene våre påvirkes av, og påvirker, så mye i kroppen vår. De opptrer ikke i et vakuum. Som et eksempel kan nevnes at hormonbalansen vår henger sammen med tilstanden til tarmen. Tarmhelse har vi hørt mye om de siste årene, og ikke uten grunn. Tarmhelse påvirker blant annet psyke, immunsystem, vekt – og ikke minst hormonbalansen.

Samlingen av mikrober i tarmen som påvirker østrogenproduksjon kalles estrobolome på engelsk, og dersom tarmfloraen er i ubalanse kan denne produksjonen påvirkes. Østrogendominans har du kanskje hørt om? For mye østrogen som undertrykker progesteron, fører typisk til en lang rekke symptomer og plager.

Og det er en hel del elementer i vår moderne livsstil som kan påvirke tarmhelse negativt. Det ironiske er at hormonell prevensjon er èn av dem…

Vi må avdekke rotårsakene!
Poenget mitt er at vi er nødt til å se på kroppen i sin helhet når jenter og kvinner forteller om PMS- eller andre hormonelle plager. Er det respektfult å gi dem et «plaster på såret»? Og hvilke signaler sender dette de unge jentene? Hva lærer de?

Når det blinker en rød lampe i dashbordet på bilen – fjerner du lampa eller drar du på verksted for å finne feilen? Svaret er enkelt, innlysende – og burde også være det når det kommer til kroppene våre!

Mitt ønske er:

  • at informasjon om alternativene til hormonell prevensjon blir mer tilgjengelig, tilpasset de ulike gruppene.
  • at jenter og kvinner gis en bedre innføring i egen kropp og syklus fra tidlig av (noe som går hånd i hånd med mitt overordnede håp om at vi alle blir flinkere til å både lytte til – og respektere – kroppen vår for å ivareta helsa).
  • at det også informeres tilstrekkelig om bivirkninger slik at man kan ta et informert valg, også overfor foreldre som skal rådgi sine døtre
  • at det blir satt et mer kritisk lys på prosedyrene med å gi hormonell prevensjon til unge jenter som sliter med PMS, menssmerter og hudproblemer. Jeg ønsker mindre symptombehandling og mer årsaksrettet behandling.
  • at kvinners helse generelt blir løftet opp og frem og at vi får en dyptgripende holdningsendring fra de (kanskje subtile) patriarkalske strømningene som hindrer dette i å skje

Gjør research – for deg og dine
Er du selv kvinne og bruker hormonell prevensjon så oppfordrer jeg deg til å stoppe opp og stille spørsmål. Gjøre litt research. Snakk med noen som har peil. Gjør i det minste en vurdering om dette er det eneste alternativet for deg, eller om du er villig til å se nærmere på andre, mer skånsomme, løsninger.

Og er du mamma og har døtre, så gjør det samme. Skaff deg kunnskap innen det blir din datters tur til å vurdere. Vær en opplyst løvemamma som kan snakke åpent om dette med henne – gi henne innsikt, verktøy. Oppfordre henne fra tidlig av til å være kritisk og ta ansvar for egen helse og kropp, så langt det lar seg gjøre.

Vi kan ikke ta bevisste og informerte valg dersom vi ikke engang har «tilgang til egen biologi», som Jenny Koos formulerer det. Vi er nødt til å kjenne kroppene våre, forstå hvordan de fungerer og vite om hvilke muligheter vi har.

Dette er ikke nødvendigvis bare enkelt, i en verden hvor flertallet av de voksne generasjonene er «indoktrinert» med «a pill to match an ill»-mentalitet, men vi må prøve å så noen frø, slik at disse holdningene kan snus, om enn sakte, så iallefall sikkert.

Hør podcastepisoden hvor jeg og Line Holdal snakker om nettopp dette temaet!

Følg meg på Instagram for mer info og inspo om kvinnehelse

Mer relevant lesning:

Min hormonhistorie

Gjør medikamenter oss friskere?

Hvorfor vi trenger en Helserevolusjon

Tips til hvor du kan finne mer informasjon:

Siri Kallaourfertility.no
Norsk rådgiver innen Fertility Awareness og Justisse-metoden (Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner)
Instagram: @our.fertility
Podcastepisode #7 hos Øyemor/Eyemother: Det skal ikke gjøre vondt å være kvinne.

Jenny Koosvulverine.se
Svensk sexualrådgiver og doula (Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner)
Instagram: @vulverinekoos
Podcastepisode #58 hos Hälsosnakk med Lotta og Victoria: Din reproduktiva helsa del 1: Menscykeln, PMS og P-piller

@minabiverkningar
Instagram-konto opprettet for å loggføre bivirkninger av hormonell prevensjon. De fleste bivirkninger rapporteres ikke inn, og statistikkene gir derfor ikke nødvendigvis et nyansert bilde av realiteten.

Nicole Jardim/The Period Girlnicolejardim.com
Podcast: The Period Party – girl talk gone menstural

Episode #177: Intervju med Vienna Farlow – Misconceptions about birth control and how that impacts our reproductive/sexyal choices

Episode #84: Intervju med dr. Poppy Daniels – The Dangers of Depo & Other Hormonal Contraception

Camille Julia/Becoming Fully Humanbecomingfullyhuman.com
Podcast episode #5: The Women´s Episode: Birth control, hormones, periods and more!

Lisa Hendrickson-Jack/Fertility Fridayfertilityfriday.com

Fertility Awareness Educator/Holistic Reproductive Health Practitioner Podcast: Fertility Friday Podcast (Masse stoff om kvinnehelse, hormoner, svangerskap og fertilitet)
Bok: The Fifth Vital Sign

Sara Gottfriedsaragottfriedmd.com

Bok: The Hormone Cure/Kropp i balanse

Artikkel om bivirkninger av hormonell prevensjon

Artikkel om fordeler og ulemper ved hormonell prevensjon

Podcastepisode #72 hos The Model Health Show: The Truth about Birth Control, Balancing Stress & the Hormone Cure

Podcastepisode #164 hos the Ultimate Health Podcast: The Hormone Cure • Prepare for Menopause • The Importance of Carbs

———

GRATIS E-BØKER
med tips og inspo på veien mot en friskere hverdag!
Du finner dem her