“The greatest habit you can ever break is the habit of being yourself”, sier Joe Dispenza.

Som kostholdsveileder har jeg alltid vektlagt viktigheten av å tilføre kroppen vår solide byggeklosser via maten vi spiser, og sett hvordan dette også påvirker vår psykiske helse.

Samtidig har jeg med årene, som så mange andre, etterhvert innsett at helse ikke bare handler om ernæring. Og at den fysiske kroppen vår ikke bare handler om fysiske elementer. Eller rettere sagt, at de fysiske elementene ikke bare er «fysiske» i sin natur, og at de responderer på andre påvirkninger enn bare de mest håndfaste.

Et lite gavnlig skille?
Den vestlige medisinen har lenge hatt et tydelig skille mellom det fysiske og det emosjonelle, psykiske, mentale. Sjelen vår, følelsene våre, tankene våre, har vært et domene for religion og åndelige praksiser. Og for psykologer og terapeuter, men ikke for leger.

Men så er det jo legen vi går til, dersom vi har vondt et sted. Emosjonelle rotårsaker til fysiske symptomer kan derfor fort bli oversett. (Dette skriver også psykolog Gabor Matè om i den tankevekkende boka «Når kroppen sier nei – prisen vi betaler for skjult stress».)

Flere og flere innser at dette skillet ikke gavner oss. Det er stadig mer som tilsier at disse to aspektene ved oss mennesker henger dypt sammen og påvirker hverandre gjensidig. Det snakkes nå om at vi ved hjelp av tankene våre til og med kan påvirke vårt DNA, eller rettere sagt hvordan genene våre uttrykkes.

«The latest research supports the notion that we have a natural ability to change the brain and body by thought alone, so that it looks biologically like some future event has already happened. Because you can make thought more real than anything else, you can change who you are from brain cell to gene, given the right understanding.”

Forsker Joe Dispenza har skrevet flere bøker om dette, blant annet om hvordan placeboeffekten virker, som kanskje er en av de mest kjente fenomenene når det kommer til hvordan tanker/forventninger og den fysiske kroppen interakterer.

Dispenza skriver om hvordan vi aktivt kan bruke tankene våre til å forme livet vårt og helsa vår. Han påpeker, i likhet med cellebiolog Bruce Lipton, at våre responsmønster og adferd i stor grad styres av preprogrammerte vaner.

De viktige første årene
Grunnlaget for disse legges allerede i barndommen, spesielt i de første 6-7 årene av livet vårt. Dispenza sier at dersom vi fortsetter å holde på lite fruktbare responsmønster fra barndommen og møter livet med disse mønstrene uten evne til å endre oss, så vil vi hemme utvikling og ekspansjon for oss selv.

Vi er nødt til å være villige til å åpne opp, ta en grundig titt på oss selv og aktivt velge å velge annerledes. Dispenza mener dette er enn nødvendighet for at vi skal kunne bli reelt frie individer som evner å leve livet vårt til det fulle, i resonnans med våre drømmer og ønsker.

«If you can predict the feeling of every experience in your life, there is no room for antyhing new to occur, because you are viewing your life from the past instead of the future.”

Å tenke utenfor boksen
For meg virker det som om det fortsatt er mye å oppdage når det kommer til å forstå kroppene våre, sinnene våre og universet disse har oppstått i. Dispenza oppfordrer oss til å tørre å tenke utenfor boksen, og utenfor de oppstiplede linjene som vitenskapen har tegnet frem til nå.

«We should never wait for science to give us permission to do the uncommon; if we do, then we are turning science into another religion. We should be brave enough to contemplate our lives, do what we thought was “outside the box”, and do it repeatedly. When we do that, we are on our way to a greater level of personal power.”

Han minnner oss om at radikal utvikling i verden ofte har kommet fra mennesker som har turt å tenke annerledes, og som typisk har møtt stor motstand på grunn av deres måte å tenke på:

“How many times in history have individuals who were considered heretics and fools, and thus took the abuse of the unexeptional, emerged as genuises, saints, or masters? Will you dare to be an original?”

Meditasjon
Dispenza trekker frem meditasjon som et effektivt verktøy for å komme i kontakt med bevisstheten og underbevisstheten vår og skape en tettere kontakt mellom tankene våre og hjertet vårt. På denne måten oppnår vi å ha reell skapermakt i våre egne liv, fremfor å bli styrt «utenfra» og via responsmønster som i utgangspunktet ikke er dine egne og som ikke gavner deg.

“When you meditate and connect to something greater, you can create and then memorize such coherence between your thoughts and feelings that nothing in your outer reality – no thing, no person, no contidion at any place or time – could move you from that level of energy. Now you are mastering your environment, your body, and time.”

Ikke vent!
Dispenza påpeker hvordan vi mennesker har en tendens til å vente for lenge med å ta denne grundigere titten på oss selv og vårt indre. Først når vi står ansikt til ansikt med en krise, først når vi møter veggen og er nødt til å se oss selv i speilet for å overleve, innser vi det vi med fordel burde innsett for lenge siden.

Kanskje handler det om at noen av våre responsmønster er destruktive for oss? Kanskje driver vi med selvsabotering uten selv å være klar over det? Kanskje setter vi oss selv og våre behov på sidelinja i alt for stor grad – i så stor grad at helsa vår får lide av det?

“We wait for crisis, trauma, loss, disease, and tragedy before we get down to looking at who we are, what we are doing, how we are living, what we are feeling, and what we believe or know, in order to embrace true change. Often it takes a worst-case scenario for us to begin making changes that support our health, relationships, career, family, and future. My message is: Why wait?”

Hvorfor venter vi?
Jeg lurer på det samme, men har samtidig forståelse for at det ofte blir slik. Vi ønsker alle en så problemfri hverdag som mulig, og vi prioriterer ofte bort å ta tak i det som virker skremmende eller vanskelig.

Mange av oss er ikke oppdratt til å håndtere vårt innerste på en fruktbar måte. I mange generasjoner har barn blitt opplært til at visse følelser er negative og bør legges lokk på.

At gråt er et tegn på svakhet.
At sinne er noe uønsket og farlig.
At det er egoistisk å sette sine egne behov over andres.
At prestasjoner og ytre kvaliteter er mer verdifulle enn indre kvaliteter.

Kanskje er det ikke så rart at vi ikke bare har fruktbare responsmønstre?

Og hvem gjør oss oppmerksomme på disse ufruktbare tankene?
De fleste er ikke en gang klar over dem.
Vi lærer ikke om dem i barnehage eller skole.
Hvordan skal vi da ta tak i dem og endre dem?

En endring er underveis
Arbeidet til folk som Dispenza er med på å sette fokus på disse tingene. Vi ser en gradvis oppvåkning. Vi ser et langsomt skifte. Flere og flere reagerer på den overfladiske måten vi har levd på. Konkurranse, materialisme, kapitalisme, ytre vekst. Vi ser at både mennesker og klode lider under slike verdier.

Vi ser at mindfullness, meditasjon og yoga blir mer vanlig i barnehager og skoler.
Vi ser bedrifter med større fokus på menneskene og emosjonell velferd.
Vi ser feminine verdier vokse frem i næringslivet.

Tiden er inne for noe dypere, noe mer emosjonelt, til å få kontakt med de mer spirituelle sidene av tilværelsen og oss selv. Skal vi få snudd om på den negative helsetrenden og måten vi skader planeten vår på, er vi mest sannsynlig nødt til å tenke utenfor boksen.

Og det starter med meg og deg. Og boksene våre.

“And you might even find yourself thinking: If an atom is 99.99999 percent energy and .0001 physical substance, then I´m actually more nothing than something! So why do I keep my attention on that small percentage of the physical world when I am so much more? Is defining my present reality by what I perceive with my senses the biggest limitaiton I have?”

Nysgjerrig?
I Facebook-gruppa til Tankekilden og Naturkilden vil du finne mer info om dette i løpet av mai 2019. Vi kommer til å kjøre små øvelser, som er forenklede varianter av Dispenzas løp for å endre tankesett og vaner. Vi kommer til å ha fokus på selvfølelse, det å bli oppmerksom på destruktive tankemønster og å bli mer bevisst på å sette grenser og si nei!

Følg også Tankekilden på Instagram hvor jeg deler flere tanker rundt dette i ukene som kommer.

Boka til Joe Dispenza kan kjøpes her.

Omtale:

«You are not doomed by your genes and hardwired to be a certain way for the rest of your life. A new science is emerging that empowers all human beings to create the reality they choose. In Breaking the Habit of Being Yourself, renowned author, speaker, researcher, and chiropractor Dr. Joe Dispenza combines the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics to show you what is truly possible.

Not only will you be given the necessary knowledge to change any aspect of yourself, but you will be taught the step-by-step tools to apply what you learn in order to make measurable changes in any area of your life. Dr. Joe demystifies ancient understandings and bridges the gap between science and spirituality.

Through his powerful workshops and lectures, thousands of people in 24 different countries have used these principles to change from the inside out. Once you break the habit of being yourself and truly change your mind, your life will never be the same.»

 

——

 

Bli med på online-kurs:
Helserevolusjon

Hvordan ta ansvar for egen helse i en moderne verden?
Lær mer om ernæring, fordøyelse, hormoner, mineralbalanse, epigenetikk, stressmestring og hvordan du kan støtte kroppen naturlig!
Les mer her!

HR-bok-4

——

Sjekk ut gratisheftene mine
– med tips og inspo på veien mot en friskere hverdag!
Du finner dem her