(Inneholder reklame) • Det har lenge vært en del uenighet omkring innvortes bruk av eteriske oljer, og debatten har blusset opp igjen i det siste. Samtidig har det også blitt rettet en del kritikk mot doTERRA og doTERRA-veiledere. Her er min kommentar til dette.

Vedrørende innvortes bruk av oljer, så er dette noe doTERRA, på linje med flere andre, presenterer som trygt. Bakgrunnen for dette er forskning som til dags dato ligger til grunn. Begrunnelsen ligger for det første i at vi alle, mest sannsynlig, har inntatt eteriske oljer flere ganger i løpet av livet, da disse finnes i sitrusskall, urter og krydder, som mange av oss bruker daglig. Det tror jeg heller ingen er uenig i. Motargumentet handler selvsagt om mengde og konsentrasjon. For dette er ikke i utgangspunktet giftige stoffer – men det meste kan bli «giftig» i store nok doser.

«Since the essential oil of a plant as a whole consists of only 1 to 5 percent of its total composition, eating the raw plant material is not the same as taking a drop of essential oil internally. High-quality essential oils are 50 to 70 percent more potent than their herbal counterparts, which must be taken into consideration before ingesting.»

Dette er selvsagt et viktig poeng. Når doTERRA sier at innvortes bruk av eteriske oljer er «trygt» og «ufarlig», er det selvsagt med samtidig henvisning til at det er visse forhåndsregler her. Og disse omhandler innlysende nok størrelsen på dosen som inntas. De har helt konkrete anbefalinger omkring mengde i et gitt tidsrom, både for voksne og for barn. Selvsagt gjør de også oppmerksom på at slettes ikke alle oljer kan tas innvortes, noen frarådes fullstendig. Til slutt sier de også at individuell helsetilstand og omstendigheter må tas i betraktning  ved bruk av eteriske oljer -– både invortes, topisk og aromatisk.

«Avoiding «hot» oils that may be irritating to the mucous membranes, using small single use amounts, or using less than the maximum daily amounts recommended, are all safe practices that can help us have confidence in using essential oils internally.»

I mange sammenhenger ute i helseverdenen, er det slik at det benyttes et standard føre-var-prinsipp, og derfor frarådes bruk av x eller y, fordi det estimeres at det ikke foreligger (nok) forskning til å kunne fastslå med sikkerhet at det er trygt. Det er ikke dermed sagt at det foreligger forskning på at det er ikke er trygt. Det er det greit å merke seg. Samtidig er det absolutt et foretrukket prinsipp at bevisbyrden ligger hos den som skal bevise trygghet, og ikke omvendt.

Når det er sagt, tror jeg ikke man noen gang kan fastslå at x eller y er 100% trygt, da all erfaring tilsier at det meste kan være skadelig i for store mengde, og under visse omstendigheter og/eller når visse kriterier er oppfylt eller mangler. Man kan dø av å drikke for mye vann. Og å krysse gata, selv på landet. Uten sammenligning forøvrig, men for å poengtere at det er vanskelig å noensinne kunne si helt garantert at noe er trygt, uansett situasjon, omstendighet og ulike varierende faktorer.

Man kan umulig forutsi konsekvensene av noe som helst i et gitt tilfelle. Slik er verden skrudd sammen. Det er alltid noen ukjente faktorer. Men fordi eteriske oljer er potente, er det selvsagt ekstra viktig med retningslinjer. Og disse er der!

Ofte holder det å bruke oljene topisk og aromatisk, og dette er derfor de metodene doTERRA fronter mest. Huden tar opp oljene på en svært effektiv måte, og kan sånn sett ofte være like potent, men ikke alltid, da invortes bruk muliggjør lokal påvirkning som topisk bruk ikke gjør.

Mye av skepsisen til invortes bruk handler om frykt for at oljene skal gjøre skade på slimhinnene i svelg, mage og tarm. Og jeg er helt enig i at disse skal vi ikke kødde med, inntakte slimhinner som fungerer som de skal, er essensielt for helsa. Likevel er det en hel del forskning som tyder på at eteriske oljer faktisk støtter og styrker disse – igjen, når oljene brukes forskriftsmessig.

Og, ikke minst, forutsetter det at oljene er av 100% ren kvalitet, uten syntetiske komponenter, tilsetningstoffer eller rester av plantevernmidler – noe som overhodet ikke gjelder alle oljer på markedet! (Hva man velger å kalle dette, «terapeutisk kvalitet» eller noe annet, ser jeg ikke noe poeng i å utbrodere. Poenget er at doTERRAs oljer testes såpass grundig at de kan garantere renheten, slik som antagelig også flere andre oljemerker kan).

«A number of research studies have examined how essential oils interact with mucus and mucous membranes. Not surprisingly, essential oils have shown remarkably positive effects on mucous membranes. For example, several different essential oils have been shown to increase digestive tract mucus production. In the digestive tract, increased mucus production is a good thing, leading to increased protection for underlying mucous membrane cells. Conversely, mucus production in the respiratory tract must be more balanced to avoid congestion. Some essential oils have been shown to meter the production of mucus by regulating mucin genes.»

Det kan være lurt å huske på at eteriske oljer ikke blander seg ut i vann, slik at utblanding i baseolje før inntak kan være en smart måte å bruke oljene mer skånsomt. Å putte de i en kapsel før inntak, skåner også munnhule og svelg. Tas oljene med mat (ikke på tom mage) vil også være med på å skåne. Og har man fra før problemer med reflux, sår på spiserøret, så må man ta dette i betraktning – da ville det muligens være tilrådelig å droppe det aller meste som potensielt kan virke sterkt eller irriterende. Det vil nok også legen råde til.

I tillegg til dette med slimhinner, er det selvsagt andre hensyn å ta. Indre organer som eksempelvis lever må tas i betraktning. For mye «fremmedstoffer», selv de som er «naturlige», på en gang kan virke overbelastende – og dette skjer nok dessverre i utstrakt grad i et samfunn hvor vi omgir oss med, og inntar, såpass mange menneskeskapte stoffer. Men eteriske oljer bør selvsagt også, med sin potens, vurderes i forhold til dette. Mye av noe godt, er ikke nødvendigvis bedre.

«The bottom line is, the overwhelming evidence suggests that many essential oils are safe to ingest, and they produce remarkable systemic benefits that could not be achieved through other methods. It’s time to stop the insanity and endless debate over essential oil ingestion, and embrace the future of essential oils, which includes internal usage.»

Scott A. Johnson is a naturopath, Certified Elite Essential Oil Specialist, Certified Clinical Master Aromatherapist, and Board Certified Alternative Medical Practitioner

Så har doTERRA vitenskapelig backup for å rådgi som de gjør? Ja, det har de. Så kan man sikkert diskutere i det uendelige, slik som i fett-debatten eller lignende kontroverser, hvor mye underbyggelse som skal til før vi skal si oss fornøyd med svaret.

Jeg følte uansett et behov for å påpeke at vi som stiller oss bak doTERRA i at innvortes bruk av eteriske oljer ikke trenger å frarådes i sin helhet, overhodet ikke har tatt dette ut av løse lufta, slik som det tidvis blir fremstilt. doTERRA er en svært profesjonell bedrift med en solid stab av leger, forskere og analytikere som har gått gjennom forskningen som finnes og vurdert dette. De har nok ikke mye å vinne på å gå ut med råd som skader kundene sine, tvert imot.

Jeg har også vært på kurs i regi av Aromedica/Norsk Aromaterapiskole, og deres holdning til innvortes bruk av eteriske oljer overlapper i stor grad med doTERRAs (med unntak av at de er veldig tydelige på at eteriske oljer ikke bør blandes ut kun i vann før oralt inntak). Så det er langt i fra kun network marketing-selskaper som anser innvortes bruk som trygt, så fremt det gjøres riktig.

Likevel: jeg kan kun stå for det jeg selv kommuniserer, og siden jeg ikke er sertifisert innen bruk av eteriske oljer i helseøyemed, så er jeg også forsiktig med å rådgi konkret i forhold til bruken, og har lagt meg på en noe moderat linje når det kommer til generelle råd – også med tanke på innvortes bruk.

Facebook-gruppa jeg driver sammen med Naturkilden, refererer jeg blant annet til dr. Zielinskis forhåndsregler når det kommer til intern bruk, og jeg stiller meg bak hans «gyldne middelvei». I denne artikkelen oppsummerer han debatten.

«One myth breeds more myths. Innocent uncertainty breeds more uncertainty. And the vicious cycle continues. The fact remains that there are no scientific, evidence-based, anatomical, physiological or logical reasons to say that essentials oils are unsafe for human consumption. Paradoxically, aromatherapists are still at odds with each other on this point, which confuses the casual essential oil user all the more. With that said, rest assured that large professional organizations like National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA) support safe, internal use.»

Noe som kommer frem i blant annet denne artikkelen er altså at det slettes ikke bare er distributører av eteriske oljer som sier innvortes bruk er trygt – så å argumentere med at oppfordring til innvortes bruk kun er en gimmick for økt salg og inntjening, blir litt tynt. Flere tungtveiene organisasjoner stiller seg bak dette.

«The Atlantic Institute of Aromatherapy is one organization in particular that I have strongly aligned myself with as it is the oldest aromatherapy school continually run by a practicing aromatherapist. Their founder, Sylla Sheppard-Hanger, has over 40 years of client-based experience, and has been teaching classes in aromatherapy since 1985. The bottom line is that when an organization like this includes ingesting essential oils guidelines in their curriculum – with hundreds of case studies to support their recommendations – people should stop for a second a listen, don’t you agree? And let’s not forget what the universally acclaimed text, Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals, repeatedly refers to “maximum oral dose” in relation to ingesting essential oils safely and effectively.»

Så hva ser jeg som min oppgave som såkalt «veileder»? Jeg kan fortelle om de ulike egenskapene oljene har, og tipse om hvilke oljer som kan være bra i forhold til visse situasjoner, for å støtte søvn, mildne stress, lindre en stiv nakke, i tillegg til hvordan eteriske oljer kan brukes i hjemmelagde vaskemidler, hudpleie osv. Men dersom noen ønsker å bruke eteriske oljer helt konkret, i et behandlingsopplegg, for en gitt sykdom eller lidelse, må vedkommende oppsøke kvalifisert personell.

Og da er vi over til neste punkt på smørbrødlista:

Det har blitt stilt spørsmålstegn ved doTERRAs «veiledere», altså de som er videreforhandlere, og i noen sammenhenger blir disse omtalt som om de var en homogen masse som alle gir svært farlige råd. doTERRA-veiledere er ulike individuer som kun har det til felles at de er forpliktet til å følge doTERRAs retningslinjer. Kunnskapsnivået blant disse varierer, på lik linje med mennesker alle andre steder. Og ja, kanskje er det en svakhet at det ikke er noen obligatorisk sertifisering eller kursing av de som velger å bli veiledere i doTERRA. Kanskje kan det også diskuteres om «veileder» er det beste ordet å bruke.

Man må imidlertid også huske på at eteriske oljer er til salgs både på helsekosten, i ymse nettbutikker og mange ulike steder. Sjelden eller aldri følger det med noen opplæring i bruk, annet enn muligens en kort beskrivelse på pakningen med de viktigste forhåndsreglene. Resten blir opp til kunden selv å finne ut av, og all bruk skjer på eget ansvar. Det er det også for de som kjøper oljer av en doTERRA-veileder. Men tanken er at man likevel ikke er helt overlatt til seg selv, men får mulighet til å bli del av et felleskap for å dele erfaringer, og også veiledning i hvordan oljer best kan brukes.

Dersom det gis råd som er utenfor ens domene som veileder, som kanskje også konkret går på konkrete sykdommer eller diagnoser, så kan selvsagt dette slå uheldig ut – og er heller ikke i tråd med doTERRAs retningslinjer. Enhver veileder har et ansvar for å kjenne sine egne begrensninger, og ikke rådgi utover det en selv har kompetanse til.

At dette likevel forekommer, både innen doTERRA, blant veileder av andre olje-merker, blant mennesker som jobber med helserelaterte produkter forøvrig, og til og med blant leger og annet kvalifisert helsepersonell er nok dessverre tidvis sant. Leger som forteller diabetespasienter at det ikke er noen grunn til å kutte ned på karbohydratene  – gir de gode råd? Jeg prøver bare å sette denne debatten i perspektiv i den verden vi lever i.

Det er ingen som sitter på den fulle og hele fasiten, og i en verden som er så transparent og gjennomsyret av informasjon som den vi lever i, så har hver og en av oss som forbrukere en mye større og vanskeligere oppgave enn før med å filtrere ut informasjon; hva er riktig, hva er galt, hvilke råd er trygge og følge? For absolutt ALT finnes der ute. Et helt internett med millioner av gode råd og minst like mange dårlige råd. Ingen liker å bli lurt. Ingen liker å bli villedet av en villfaren veileder. Men til syvende og sist må vi alle være klar over at vi gjør det meste på eget ansvar.

Dette er selvsagt ingen «unnskyldning» eller bortforklaring eller ufarliggjøring av eventuelle dårlige veiledniningspraksiser som eksisterer, ei heller er det «rettferdig» at forbrukeren skal være nødt til å sitte igjen med alt ansvaret selv. Og derfor finnes det også offentlige utarbeidede retningslinjer for markedsføring, som vi alle forplikter å forholde oss til når vi promoterer et produkt. Likevel går antagelig mye under radaren. Så ta dette som en viktig påminnelse om realiteten, om ikke annet.

Selv legger jeg svært mye arbeid i å være en god veileder, både når det gjelder kosthold og eteriske oljer. For meg er det ekstremt viktig å være så profesjonell som overhodet mulig, og også forholde meg til den filosofien som helsepersonell lever etter; first do no harm. For ingen av oss ønsker å skade noen.

Men det kommer ikke helt av seg selv. Det krever noe, det krever tid og innsikt. Og for de som ikke ønsker å bruke den tiden til å skaffe den innsikten, så er det også avgjørende at man ikke rådgir som om man har den. Det gjelder overalt. Inkludert i doTERRA. Det er min oppfordring til alle olje-veiledere – og forsåvidt promotører av andre produkter, enten det er kosttilskudd, barbermaskiner eller mobiltelefoner.

Så til alle kunder og forbrukere der ute, så er oppfordringen enkel, men kanskje likevel vanskelig; vær kritisk og bruk litt tid på å finne varer av god kvalitet, og veiledere av tilsvarende kvalitet. Som når man handler poteter eller personlig trener. De kommer ulike former. Spør deg for, hør med andre, men gjør din egen research så langt det lar seg gjøre, så du er så sikker som du kan få blitt, på at du er godt i varetatt. Det er din kropp og din helse – det kommer man langt med å ha klart for seg.

 

——

Sjekk ut gratisheftene mine
– med tips og inspo på veien mot en friskere hverdag!
Du finner dem her

 

Referanser:

https://www.doterra.com/US/en/blog/science-safety-physiology-safe-to-ingest-essential-oils

https://www.doterra.com/US/en/blog/healthy-living-reasons-to-use-oils-internally

https://www.doterra.com/US/en/blog/science-safety-physiology-internal-use-essential-oils

https://www.doterra.com/US/en/blog/science-safety-physiology-recommended-ideal-amounts

https://www.doterra.com/US/en/blog/science-safety-physiology-essential-oil-metabolism

https://www.mindbodygreen.com/articles/is-ingesting-essential-oils-safe

http://intentblog.com/stop-insanity-scientific-case-ingesting-essential-oils/

 

Utvalgte forskningslinker:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22211386

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25159191

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19410566

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24328705

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21140134

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21396435

 

Øvrig forskning:

Internal Use of Essential Oils

 1. Zhao H, Xie Y, Yang Q, et al. Pharmacokinetic study of cinnamaldehyde in rats by GC-MS after oral and intravenous administration. J Pharm Biomed Anal. 2014;89:150-157.
 2. Chang W, Han L, Huang H, et al. Simultaneous determination of four volatile compounds in rat plasma after oral administration of Shexiang Baoxin Pill (SBP) by HS-SPDE-GC–MS/MS and its application to pharmacokinetic studies. J Chromatogr B. 2014;963:47-53.
 3. D’Alessio P a., Ostan R, Bisson JF, Schulzke JD, Ursini M V., Béné MC. Oral administration of d-Limonene controls inflammation in rat colitis and displays anti-inflammatory properties as diet supplementation in humans. Life Sci. 2013;92:1151-1156.
 4. Crowell PL. Symposium on Phytochemicals : Biochemistry and Physiology Prevention and Therapy of Cancer by Dietary Monoterpenes 1. Exp Biol. 1999:775-778.
 5. Liu JH, Chen GH, Yeh HZ, Huang CK, Poon SK. Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. J Gastroenterol. 1997;32:765-768.
 6. Talpur N, Echard B, Ingram C, Bagchi D, Preuss H. Effects of a novel formulation of essential oils on glucose-insulin metabolism in diabetic and hypertensive rats: a pilot study. Diabetes Obes Metab. 2005;7:193-199.
 7. Jager W. Metabolism of terpenoids in animal models and humans. In: Baser KHC, Buchbauer G, eds. Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications. Boca Raton, FL: CRC Press. Taylor & Francis Group; 2010:209-234.
 8. 182.20 Essential Oils, Oleoresins (Solvent-Free), and Natural Extractives (Including Distillates).United States of America: 42 FR 14640, Mar. 15, 1977, unless otherwise noted; 2015. http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?rgn=div5&node=21:3.0.1.1.13#se21.3.182_120.

Mucous Membranes and Essential Oils 

 1. Čapkovičová A, Maková Z, Piešová E, Alves A, Faix Š, Faixová Z. Evaluation of the effects of Salvia officinalis essential oil on plasma biochemistry, gut mucus and quantity of acidic and neutral mucins in the chicken gut. Acta Vet Brno. 2014;64(1):138-148.
 2. Cone RA. Barrier properties of mucus. Adv Drug Deliv Rev. 2009;61(2):75-85.
 3. Sigurdsson HH, Kirch J, Lehr C-M. Mucus as a barrier to lipophilic drugs. Int J Pharm. 2013;453(1):56-64.
 4. Marieb E, Hoehn K. Human Anatomy & Physiology. Boston: Pearson; 2013.
 5. Coelho-de-Souza AN, Lahlou S, Barreto JEF, et al. Essential oil of Croton zehntneri and its major constituent anethole display gastroprotective effect by increasing the surface mucous layer. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27(3):288-298.
 6. Moraes TM, Kushima H, Moleiro FC, et al. Effects of limonene and essential oil from Citrus aurantium on gastric mucosa: role of prostaglandins and gastric mucus secretion. Chem Biol Interact. 2009;180(3):499-505.
 7. Moraes TM, Rozza AL, Kushima H, Pellizzon CH, Rocha LRM, Hiruma-Lima CA. Healing actions of essential oils from Citrus aurantium and d-limonene in the gastric mucosa: the roles of VEGF, PCNA, and COX-2 in cell proliferation. J Med Food. 2013;16(12):1162-1167.
 8. Voynow JA, Rubin BK. Mucins, mucus, and sputum. Chest. 2009;135(2):505-512.
 9. Ueno-Iio T, Shibakura M, Yokota K, et al. Lavender essential oil inhalation suppresses allergic airway inflammation and mucous cell hyperplasia in a murine model of asthma. Life Sci. 2014;108(2):109-115.
 10. Sudhoff H, Klenke C, Greiner JFW, et al. 1,8-Cineol Reduces Mucus-Production in a Novel Human Ex Vivo Model of Late Rhinosinusitis. PLoS One. 2015;10(7):e0133040.

Is it Safe to Ingest Essential Oils?

 1. Coelho-de-Souza AN, Lahlou S, Barreto JEF, et al. Essential oil of Croton zehntneri and its major constituent anethole display gastroprotective effect by increasing the surface mucous layer. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27(3):288-298.
 2. Guesmi F, Ben Ali M, Barkaoui T, et al. Effects of Thymus hirtus sp. algeriensis Boiss. et Reut. (Lamiaceae) essential oil on healing gastric ulcers according to sex. Lipids Health Dis. 2014;13(1):138.
 3. Moraes TM, Kushima H, Moleiro FC, et al. Effects of limonene and essential oil from Citrus aurantium on gastric mucosa: role of prostaglandins and gastric mucus secretion. Chem Biol Interact. 2009;180(3):499-505.
 4. Moraes TM, Rozza AL, Kushima H, Pellizzon CH, Rocha LRM, Hiruma-Lima CA. Healing actions of essential oils from Citrus aurantium and d-limonene in the gastric mucosa: the roles of VEGF, PCNA, and COX-2 in cell proliferation. J Med Food. 2013;16(12):1162-1167.
 5. Santin JR, Lemos M, Klein-Júnior LC, et al. Gastroprotective activity of essential oil of the Syzygium aromaticum and its major component eugenol in different animal models. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2011;383(2):149-158.
 6. Takayama C, de-Faria FM, de Almeida ACA, et al. Gastroprotective and ulcer healing effects of essential oil from Hyptis spicigera Lam. (Lamiaceae). J Ethnopharmacol. 2011;135(1):147-155.

Essential Oil Metabolism

 1. Levin J-O, Erikssom K, Falk A, Lof A. Renal elimination of verbenols in man following experimentsl alpha-pinene inhalation exposure. Int Arch Occup Env Heal. 1992;63:571-573.
 2. Jager W. Metabolism of terpenoids in animal models and humans. In: Baser KHC, Buchbauer G, eds. Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications. Boca Raton, FL: CRC Press. Taylor & Francis Group; 2010:209-234.
 3. Chow HHS, Salazar D, Hakim I a. Pharmacokinetics of perillic acid in humans after a single dose administration of a citrus preparation rich in d-Limonene content. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002;11(November):1472-1476.
 4. Zhang Z, Chen H, Chan KK, Budd T, Ganapathi R. Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of perillyl alcohol and metabolites in plasma. J Chromatogr B Biomed Sci Appl. 1999;728(1):85-95.
 5. Gelb MH, Tamanoi F, Yokoyama K, Ghomashchi F, Esson K, Gould MN. The inhibition of protein prenyltransferases by oxygenated metabolites of limonene and perillyl alcohol. Cancer Lett. 1995;91(2):169-175.
 6. Fukumoto S, Sawasaki E, Okuyama S, Miyake Y, Yokogoshi H. Flavor components of monoterpenes in citrus essential oils enhance the release of monoamines from rat brain slices. Nutr Neurosci. 2011;9(April 2006):73-80.
 7. Bickers D, Calow P, Greim H, et al. A toxicologic and dermatologic assessment of linalool and related esters when used as fragrance ingredients. Food Chem Toxicol. 2003;41(7):919-942.
 8. Kang P, Seol GH. Linalool elicits vasorelaxation of mouse aortae through activation of guanylyl cyclase and K(+) channels. J Pharm Pharmacol. 2015;67(5):714-719.
 9. Koto R, Imamura M, Watanabe C, et al. Linalyl acetate as a major ingredient of lavender essential oil relaxes the rabbit vascular smooth muscle through dephosphorylation of myosin light chain. J Cardiovasc Pharmacol. 2006;48(1):850-856.