(Inneholder produktpromotering) • Kan eteriske oljer bidra med noe i forhold til helse? Jeg mener at de kan det.

For å forstå hvorfor og hvordan, må jeg først si litt mer om hvordan jeg ser på nettopp helse.

Mitt syn på helse er det jeg kaller «helhetlig», uten at dette begrepet nødvendigvis er verken beskrivende eller dekkende. Det innebærer at jeg anerkjenner viktigheten av forebygging, og viktigheten av å støtte kroppens egne funksjoner for å gjenopprette balanse.

Det innebærer en forståelse av at de ulike delene av kroppen henger sammen og gjensidig påvirker hverandre. At vi må se på hele kroppen for å kunne avdekke årsaker til et gitt symptom, og at disse årsakene kan befinne seg et helt annet sted enn der hvor symptomet manifisterer seg.

Kroppen er intelligent!
Kroppen har selv en rekke uhyre finurlige mekanismer for å gjenopprette balanse, beskytte og reparere. Feber er et eksempel på at kroppen setter opp temperaturen for å ta knekken på uønskede bakterier og virus. Betennelse, f.eks. rødhet og hovenhet rundt et sår, er kroppens forsøk på å «rense» såret og unngå at det blir infisert.

Kroppen er i utgangspunktet konstruert for å vedlikeholde og reparere seg selv. Disse mekanismene er fininnstilt over millioner av år med evolusjon, prøving og feiling. Først når belastningene utenfra blir for store, og disse mekanismene bryter sammen, blir vi syke.

Det som i dag kalles sykdom, og som jeg gjerne også kaller uhelse/ubalanse, er en tilstand hvor nettopp dette skjer. Kroppen klarer ikke lenger å reparere seg selv tilstrekkelig, og vi lider under symptomene.

Kroppen kan ha vært utsatt for belastninger over lang tid før tydelige symptomer oppstår. Ubalanser kan ta lang tid å utvikle.

Kroppen kan få tilført lite næring over lang tid, men kompenserer så godt den kan, ved å flytte rundt viktige stoffer fra der hvor kroppen klarer seg uten, til der de trengs mest. Men til slutt går kroppen «tom» og det er ikke lenger noe å flytte rundt. Det får konsekvenser. Sykdom har ofte flere enn én årsak. Det er gjerne mange ubalanser som tilsammen fører til sykdommen. En trigger kan skape en dominoeffekt over tid.

Screen Shot 2018-02-20 at 15.04.07.png

Når det tar lang tid for sykdommer å oppstå, så er det også en viss logikk i at det tar tid å bli kvitt sykdommen.

Ingen regel uten unntak så klart, men jeg ser det som at man er nødt til å nøste opp det garnnøstet som har trillet en stund. Da gjelder det å begynne i riktig ende, gjøre ting i riktig rekkefølge og smøre seg med en viss tålmodighet. Jeg har lite tro på quick fixes og mirakelkurer bestående av ett gitt produkt, enten det er en matvare, et kosttilskudd eller en eterisk olje.

Jeg har fått henvendelser fra flere personer som har tildels alvorlige helsetilstander, slik som autoimmune lidelser, og som lurer på om jeg kan anbefale en olje som kan hjelpe dem. Jeg skjønner godt forespørslene, og jeg kjenner godt til ønsket om å finne «Løsningen» med stor L.

Jeg har selv lett etter Løsningen på veien mot bedre helse. Og flere ganger underveis har jeg trodd at jeg har funnet Den! Når jeg ser tilbake, er det tydelig at det ikke var èn løsning, men mange mindre løsninger som sammen utløste dominoeffekter og bidro med sitt til at kroppen kom ovenpå igjen.

Kan eteriske oljer hjelpe?
Vi ser, både fra vitenskapelige studier og erfaringsgrunnlag over lang tid, at eteriske oljer inneholder kraftfulle stoffer og at de kan ha stor påvirkning på kroppen og sinnet vårt. Det er ikke uten grunn at mange medikamenter også tar utgangspunkt i plantestoffer.

En god del av forskningen som er gjort er riktignok gjort i laboratiorium, og resultatene kan ikke uten videre overføres til mennesker, men det foregår stadig mer forskning på eteriske oljer, for å kunne finne alternativer og støtteterapier for fremtiden.

De fleste har hørt om aromaterapi, og her brukes oljer for å støtte opp både fysisk og mentalt. Oljene stimulerer ulike deler av hjernen, som er i direkte kontakt med nervesystemet – som igjen styrer de ulike mekanismene i kroppen.

De eldste delene av hjernen (det limbiske system) har ansvaret for dette. Husk at luktesansen en gang for lenge siden var betydningsfull for vår overlevelse i langt større grad enn den er i dag.

«Aromatherapy is the practice of using essential oils to enhance wellbeing or to treat emotional conditions through the stimulation of parts of the brain. Since the sense of smell directly affects our limbic system, it can be used to have a positive impact on physical, emotional and mental states. Our sense of smell can identify over a trillion different odours (yes: you read it right: trillion!).

Our olfactory glands are capable of near-immediate interaction with the brain’s amygdala and hippocampus, where emotions and memory are placed. So inhaling molecules communicates to brain receptors that control different tasks in our body such as blood pressure, heart rate, stress levels, sleeping patterns, energy levels, concentration, pleasure or motivation. This means that it is possible to treat a wide variety of symptoms with Aromatherapy from anxiety to hormone imbalance.”

Screen Shot 2018-02-16 at 16.27.52.png

Oljer brukes ikke bare på grunn av de helt konkrete, fysiske virkestoffene som påvirker et gitt system eller organ i kroppen, men også via mental påvirkning.

Vår fysiske helse er i aller høyeste grad påvirket av vår psyke, faktisk blir dette skillet mer og mer utvisket. Følelser ER signalstoffer som kan spores. Vi har sett eksempler på at vi kan tenke oss både friske (placebo) og syke (nocebo), for å si det noe forenklet. Vårt fokus, vår intensjon, påvirker fysisk materie.

En utfordring av et delvis utdatert verdensbilde
Dette er kanskje en fremmed og veldig «alternativ» tanke for mange, fordi vi er vokst opp med et verdensbilde bygget omkring det håndfaste, og som tar utgangspunkt i mekanistisk fysikk hvor årsak-virkning er konkrete, definerbare størrelser med et forutsigbart og kalkulerbart resultat. Men kvantefysikken viser oss at verden fungerer på andre nivåer og andre måter enn dette.

De fleste av oss kan iallefall forholde oss til det faktum at at gitte tanker gir visse fysiologiske reaksjoner. Frykt kan få oss til å skjelve eller svette, for å ta et typisk eksempel som de fleste kan relatere seg til.

Og eteriske oljer, med sine kraftfulle aromaer kan brukes systematisk til å påvirke psyken via assosiasjonsmønstre, og skape nye nervesynapser i hjernen, slik som også andre former for kognitiv terapi gjør. Rett og slett nye postive, kognitive koblinger som kan brukes for å støtte opp om helsa vår.

Oppsummert…
Det er i naturen mennesker alltid har lett for å finne botemidler og medisiner. Dagens moderne medikamenter er som regel også laget med utgangspunkt i virkestoffer funnet i planter, men ofte blir enkeltstoffene separert ut. Er det noe naturen har vist oss, så er det at enkeltdeler sjelden virker på samme måte som de gjør sammen med sine naturlige tilhørende komponenter. En fiolin gjør intet orkester.

I eteriske oljer finner man naturens helhet. Ingenting er fjernet, ingenting er lagt til. Kun det rene, potente virkestoffet med alle sine komponenter – i konsentrert form.

Her tror jeg det ligger stort potensiale. Men det er alfa og omega å først ta et oppgjør med sine overbevisninger dersom en fortsatt tror på den moderne medisinens illusjon om pille X som botemiddel for sykdom Y.

Det finnes svært få, om i det hele tatt noen, quick fixes når det kommer til helse. Dårlig helse kan ta år å utvikle og derfor er det sjelden mulig å rette opp over natta, iallefall hvis man ønsker å bli varig frisk, ikke bare maskere symptomer.

Jeg anser derfor oljene som et potent verktøy som kan være med på å støtte kroppen på veien mot balanse. Hvor effektiv en gitt olje er i et gitt tilfelle, avhenger av mange faktorer. Hva som er triggerne og de underliggende årsakene, hvor mange de er, hvilke andre tiltak som gjøres, og når i forløpet man bruker oljen, har betydning for resultatet.

Det er også viktig å huske på at selv om en gitt olje gjerne er kjent for et spesifikt sett egenskaper og effekter, kan det også være individuelle forskjeller som påvirker hvordan oljen fungerer, avhengig av vår unike biokjemiske tilstand på det gitte tidspunktet.

Jeg tror vi fortsatt har mye spennende å finne i oljenes verden, og gleder meg til å dypykke videre i hvilken betydning de kan ha for oss fra et helsemessig ståsted. I høst var jeg blant annet på todagers kurs i medisinsk bruk av eteriske oljer med legendariske Penny Price – det ga definitivt en nyttig innsikt i dette temaet.

Har du lyst til å vite mer om eteriske oljer og naturlig livsstil?
Bli med i Naturkildens og Tankekildens Facebookgruppe!
Dette er en åpen gruppe for alle, uansett om du har brukt oljer før eller bare er nysgjerrig, og uansett hvilke eteriske oljer du bruker.

“From above reports and study, we can conclude that aromatherapy is a natural and noninvasive gift of nature for humans. It’s not only the disease symptoms which are eradicated but the whole body is rejuvenated by the use of aroma. Aromatherapy regulates the physiological, spiritual and psychological upliftment for the new phase of life. This therapy is not only preventive but also can be used in the acute and chronic stages of disease.”

Screen Shot 2018-02-16 at 22.13.17.png

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15860944
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032645/
http://www.skinatheart.com/2017/05/12/cognitive-behavioral-therapy-essential-oils/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169115001033

 

——

Bli med på online-kurs:
Helserevolusjon

Hvordan ta ansvar for egen helse i en moderne verden?
Lær mer om ernæring, fordøyelse, hormoner, mineralbalanse, epigenetikk, stressmestring og hvordan du kan støtte kroppen naturlig!
Les mer her!

HR-bok-4

——

Sjekk ut gratisheftene mine
– med tips og inspo på veien mot en friskere hverdag!
Du finner dem her