Dahl skriver om hvor hektisk og materiell tilværelsen er blitt, og hvor godt det kan være å søke det nære, det rimelige og det levelige. Hvorfor klarer vi ikke å leve mer i nuet?

Tittelen på Per Arne Dahls lille bok er inspirert av et Hans Børli-dikt. “Velsignet være de enkle ting, de trofaste ting som er stillferdig hos oss i dagene og fyller dem med en duft som av hvitskurt tre.”

Også Thomas Hylland Eriksen og Eckhart Tolle har skrevet om disse tingene, til dyp ettertanke for oss mennesker som står i fare for å bli slukt av nettopp de tingene vi streber etter.

enkleting_2

Slik starter forordet i boka til Per Arne Dahl:

“Vi ønsker å få noe ut av livet. Derfor kjøper vi som aldri før. Og vi har stor glede av det. Vi pusser opp som aldri før. Og vi ser ut til å trives med det. Vi planlegger og vi organiserer og vi styrer og ståker. Ferieturene blir mer og mer omfattende, hyttene blir flottere og bedre utstyrt. Vi må ha ny PC, og vi må stadig ha noen til å fikse den når den ikke funker. Vi puster og vi peser for å finne ut om det lønner seg med fastpris her heller fastrente der.

Vi trodde vi skulle få det så mye bedre, men livet er i ferd med å bli for voldsomt og komplisert. Det er rett og slett for mye å følge opp, og for mye å holde følge med. Norge er fortsatt kåret til verdens beste land å leve i, av FN. Men det er neimen ingen selvfølge at vi har et godt liv med oss selv og hverandre i dette landet.”

Gjør materiell rikdom oss lykkeligere?
Det var dette med lykken da. Jeg kjenner igjen disse temaene fra Thomas Hylland Eriksens bok Storeulvsyndromet. Han tar for seg de samme spørsmålsstillingene, om enn på en mer omfattende og konkret måte – Dahls budskap er mer poetisk utformet. Hylland Eriksen viser til at land som er langt fattigere enn Norge, materielt sett (lavere bruttonasjonalprodukt), likevel skårer mye høyere på tilfredshetsskalaen.

Konklusjonen er at materiell velstand kun gjør deg lykkeligere opp til et visst punkt, et punkt som er lavere enn det vi kanskje tror.

Så lenge vi har nok ressurser til å dekke de mest primære behovene våre og litt til, så har vi egentlig det vi trenger for å skape lykkefølelsen. Alt over denne grensen gjør oss ikke nødvendigvis lykkeligere, ofte viser det seg at det kan slå tvert om.

Det finnes vel knapt noen som har så mye proft treningsutstyr som oss nordmenn; dyre sykler og ski, og de siste innen ultrapustende nanoteknologisk kondomdresskostymer, håndsydd med sølvtråd av nonner ved ekvator. Det kan virke som om vi prøver å kjøpe oss til resultater som skal gjøre oss til mer “perfekte” mennesker. Men det hjelper lite med dyr sykkel om vi aldri får satt av tid til å sykle.

Er det mulig å spare på tid?
I et samfunn hvor vi har overflod av materielle ting, er det gjerne tid det blir for lite av. Vi har rett og slett for lite tid å fordele på alle tingene vi skulle ha gjort, for lite tid til å bruke alt det dyre utstyret vi har kjøpt inn. Også dette temaet finnes utdypet i Hylland Eriksens bok “Øyeblikkets tyranni”, hvor han ser på dagens teknologiske kommunikasjonssamfunn, hvor vi alltid er online, men knapt har tid til å se våre nærmeste i øynene mer.

Han ironiserer over hva han skal bruke tiden til– den tiden han har spart på å lese mail i heisen, eller multitasket på annen måte. Problemet er bare at tiden aldri blir spart opp til noe som helst, den blir bare tilsvarende slukt av neste gjøremål.

enkleting_3

Den gyldne middelvei
Dahl fremhever den gyldne middelvei som et mål. Askese og fornektelse er ikke å leve livet, men likevel trenger vi kanskje oftere å spørre oss selv om hva vi virkelig trenger, og hva vi kan leve like fint uten. Dahls bakgrunn som prest skinner gjennom i boka, men likevel ikke på en måte som skaper dissonans hos en ikke-kristen. Han omtaler mannen fra Nasaret som en real mann med sans for natur, fest og feiring.

“Han hadde skjelningens gave, den mannen, en evne til å sortere vekk det uvesentlige og holde fast ved det avgjørende. Han viste i sitt liv at den som vil si ja til kraftfull enkelhet, også må si nei til destruktivt mangfold og det overveldende komplekse.”

Opplevelsen bestemmer vi selv
Og Jesus oppfordrer ikke til et problemfritt liv, men til et ubekymret liv. Her ligger en vesensforskjell. Ingen av oss er skånet for motbakker i dette livet, alle vil vi før eller siden oppleve å miste noen vi har kjær, miste jobben, miste eiendeler, miste helse. Men vi velger selv om dette skal bekymre oss.

Tingene som sådan har ingen makt over oss, det er hvordan vi forholder oss til tingene, hvordan vi responderer emosjonelt, som bestemmer hvordan vi “har det”.

Dette er også et av Eckhart Tolles fokusområder. Dersom vi blir sinte eller triste av å miste en materiell ting, er vi knyttet til tingene på en måte som ikke gavner oss. Da har vi koblet identiteten vår til tingene i alt for stor grad, og lykken blir svært skjør.

Dahl siterer forøvrig vår kjære nordnorske humorist Arthur Arntzen:

”Vi har aille vært og vil komme opp i situasjona dær man blir i tvil om man skal le eiller gråte. Mett råd e: Le, førr sekkerhets skyld. Du, og bare du, forme sjøl din eia livsstil. Og husk også: Man slutte ikkje å flire om man blir gammel. Men man blir fort gammel om man slutte å flire.”

Faste, fest og glede
Han fremhever også Erik Dammann som en livsstilsprofet av de store her til lands. Dammann grunnla i sin tid organisasjonen “Framtiden i våre hender”, og skrev boka som for første gang introduserte meg for kvantefysikkens magiske verden, “Bak tid og rom”.

Dahl syntes Dammanns oppfordringer på 70-tallet ble litt mye av det gode, og fortsatte å leve et liv “i frihet”, men uten helt å finne ro. I løpet av de siste årene har han funnet at Dammann likevel representerte en livsbejaende og bærekraftig retning som vi alle har godt av å lære litt av.

“Jeg er på leting etter en vei. Den kalles smal, men den må være bred nok til å gå på og leve på. Jeg er på leting etter en virkelighet. Den handler og forsakelse og tro, men er mulig å forholde seg til i frihet og glede. Den handler om faste, men også om må gi rom for fest og glede.”

Det er nå du lever!
Et av Eckhart Tolles store mantraer er å leve i nuet. Problemet er at de fleste av oss lever mer i fortid og i fremtid enn her og nå. Han understreker igjen og igjen viktigheten av å ha fullt fokus på det du foretar deg i øyeblikket, og ikke bli oppslukt av tanken på målet i seg selv.

Ingenting har noensinne skjedd i fortid eller fremtid, når alt kommer til alt kan ting bare skje i nået. Likevel klarer vi i svært liten grad å fri oss fra tankene som stort sett surrer rundt i fortid og fremtid. Tolle mener vi lever mesteparten av livene våre i en bevisstløs tilstand.

“Det er opp til deg å la det nærværende øyeblikket få være til i kraft av seg selv. Det vil gi deg en forsmak på en tilstand av indre frihet, en tilstand av sann indre fred. Aksepter først – deretter kan du handle. Uansett hva som skjer i et gitt øyeblikk, aksepter det som om du skulle valgt det selv. Jobb alltid sammen med det, ikke mot det. Gjør det til din venn og allierte, ikke til din fiende. På en mirakuløs måte vil det forvandle hele livet ditt.”

Lykke kommer oftest i små porsjoner
Rådene fra de kloke filosofer lyder veldig klart: Vi må se innover i oss selv for å finne det vi kaller “lykke”. Den ultimate følelsen av lykke skapes antagelig mer av indre ro, aksept og fred med deg selv og tankene dine, enn av ytre faktorer. Jo mer vi har i form av både materielle ting og gjøremål, jo mindre fokus klarer vi å ha på hver enkelt av dem.

Er du slik som meg, så er du enig at en liten porsjon dessert smaker mye mer magisk enn en gigantisk porsjon. Den lille porsjonen tar man seg tid til virkelig å nyte, det en oppdagelsesferd i seg selv, hvor hver eneste bit blir gjenstand for din oppmerksomhet. En stor porsjon vil sannsynligvis gjøre deg kvalm lenge før du er ferdig, noe du gjerne innser tidlig i måltidet. Å komme i mål med å spise opp, blir hovedfokus, og man glemmer å nyte.

enkleting_1

Ta øyeblikket tilbake
Jeg tenker tilbake til studietiden, da knappe lån og stipend ikke kunne omsettes til fulle klesskap, dyre ferieturer eller masse elektronisk utstyr. Vi lånte og delte på klærne, reiste på interrail i overfylte lokaltog og brukte pc-laben på skolen. Min studievenninne syklet femten minutter til nærmeste telefonkiosk for å ringe hjem – men var det ikke bare den mest fantastiske tiden i livet?

Vi trenger å ta øyeblikkene tilbake.

Vi trenger å gjøre ting med vår fulle oppmerksomhet.

Vi trenger å avslutte en ting før vi starter på neste.

Og vi trenger kanskje å være litt mer kritiske til hva vi ønsker velkommen inn i livene våre?

Den kanskje viktigste kompetansen vi kan bringe videre til barna våre er en evne til å sortere blant alle de mulighetene som blir presentert for oss, sile bort det som kun utgjør støy, tilstrekkelig fordøye det vi har bruk for og omsette dette til reell verdi.

Velsignet være
de enkle ting,
de trofaste ting
som er stillferdig
hos oss i dagene
og fyller dem med en duft
som av hvitskurt tre.
God redskap i hendene,
grovt brød når du er sulten,
et ly mot uvær, noen
som venter på deg
og hører at det er du
som trår i ganggolvet …
 
Hans Børli

Bøkene kan du kjøpe her:
“Velsignet er de enkle ting” av Per Arne Dahl
“Storeulvsyndromet” og “Øyeblikkets tyranni” av Thomas Hylland Eriksen
“Det er nå du lever” av Eckhart Tolle