I dag ble det søndagsekskursjon til Sande for å besøke Norges eneste øko-festival! En liten times avslappende togtur, via Drammen i regn, ut til det lille tettstedet Sande i Vestfold. Her ventet godbitene på oss! En salig lykkefølelse er det å komme hjem og spise verdens beste (og enkleste?) egg- og tomatsalat med hjelp fra verdens lykkeligste (?) høner og  de desidert beste tomatene jeg har smakt. Smaken av barndom, sol og sommer! Jeg er så glad for at det stadig blir flere aktører som tør å gå den økologiske og bærekraftige veien – det er dette som er fremtiden!

sande_stort

Festivalen kunne by på brød og korn fra gamle og (nesten) glemte kornsorter, biodynamisk vin, grønnsaker, urter, yerba mate, giftfrie leker, klær, barnemat, vaskeartikler, tang, såper, ost, kaffe, sjokolade, italienske delikatesser, reinrot, kjøtt og egg.

sande_rosnes

sande_renmat

sande_mate-reinrot

sande_gladehoner

sande_tomater_brod

Økologisk mat gjør godt for…

…deg fordi den produseres uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og du unngår rundt 280 tilsetningsstoffer som er tillatt i all annen mat. Du er derved mindre utsatt for eksponering av stoffer som kan innbære en helseskadelig belastning. I tillegg har økologiske matvarer ofte høyere innhold av antioksidanter, enkelte vitaminer, mineraler og sunne fettsyrer.

…miljøet fordi økologisk landbruk tar utgangspunkt i naturens samspill ved å ta vare på livet i jorda og mangfoldet av planter, dyr og insekter. Økologisk landbruk baseres i stor grad på fornybare og lokale ressurser.

…dyra fordi det legges til rette for deres naturlige behov. Det stilles større krav til plass, både ute og inne, enn det som ellers gjelder i konvensjonell drift. Fôret skal være økologisk, med begrenset bruk av kraftfôr. Både høner, griser og drøvtyggere har tilgang til økologisk grovfôr. Dette gir et godt grunnlag for trivsel og dyrevelferd.

sande_hvorfor_okologisk

På togturen tilbake leste jeg i bladet Ren Mat om Niels Christian Geelmuyden, som i september kommer ut med boken “Sannheten på bordet”. Denne gleder jeg meg virkelig til å lese, samtidig som jeg er redd for at jeg blir enda mer “mørkredd” enn det jeg allerede er, når det gjelder matvareproduksjon…

“Mattilsynet pleier å fortelle oss at giftgrensene blir overholdt. Problemet består i at det samme tilsynet stadig utvider grenseverdiene etter ønske fra næringen. I disse dager ivrer tilsynet for å hundredoble grenseverdien for glyfosfat, som blant annet brukes i Roundup, og som mange bønder sprøyter åkrene sine med. Hvoretter de kan berolige forbrukerne ved å si at maten befinner seg trygt innenfor grenseverdiene.

Man må jo undre seg over at ingen befolkning i verden har en høyrere forekomst av benskjørhet, allergier, prostatakreft, diabetes, testikkelkreft, multippel sklerose, astma, hudkreft og kronisk smertediagnose enn nordmenn. Ingen land i Europa har like dårlig sæd som norske menn. Ingen har en høyere andel uføretrygdede. Mange av sykdomstilstandene blir av forskere antatt å stå i nær sammenheng med maten vi spiser. Forbrukerne vil forhåpentlig etter hvert forstå at maten ikke var så billig som de trodde.” (Niels Christian Geelmuyden)

Med andre ord: Ja til økologisk mat!

sande_tomat-og-egg